Stara pesma

rakija vekovima stara

Potomci na istim padinama sade voće i peku rakiju i dan-danas. Rakija kao rakija – skoro ista, a ipak različita, pa se uvek govorilo kako je Ilića rakija – pitkija, raspevanija i aromatičnija od drugih.

Marko Ilic

Marko Ilić, direktor

POSETITE NAS

Kuća rakije
Stara pesma

Ovde živi duh lepote života, radosti, želja i nadanja, ovde vreme staje i duša uživa.

Stara Pesma budi želje i bar na tren lepe snove pretvore u javu.
Uživajmo u životu !

Online prodavnica

Internet prodavnica rakija "Stara pesma"